Formål

Fremme af social bæredygtighed via aktiviteter for ensomme og udsatte borgere samt andre relaterede aktiviteter. Vejen til et socialt bæredygtigt samfund går ikke blot gennem et øget fokus på materiel lighed og social tryghed, men også gennem menneskeligt ligeværd samt oplevelsen af at bidrage til samfundet og blive værdsat som individ. Mennesker, der føler sig værdifulde, tager ansvar for sig selv og for samfundet og har bedre forudsætninger for at forholde sig til deres omverden. I dag er der alt for mange mennesker, der af forskellige årsager er marginaliserede i forhold til det danske samfund. Foreningen bygger på de kristne grundværdier, men frem for alt, er det mennesket, fællesskabet og samfundet som er i fokus. Vi ønsker at samarbejde bredt og mangfoldigt på tværs af grupper og organisationer så længe målet er, at give muligheder og tilbud til udsatte og ensomme borgere. Af tidligere samarbejdspartnere kan nævnes: TrygFonden, Nordea, Socialpuljer under folketing såvel som kommuner, Syddjurs provsti, Viborg provsti og mange mange flere.